Продукты

Информационный телефон
27733313

Система учёта рабочего времени

Sistēma paredzēta ērtākai nostrādāto stundu reģistēšanai un rēķinu
izrakstīšanai klientim.
Tā ir piemērota gan nelieliem uzņēmumiem strādājošiem pakalpojumu jomā
gan individuāliem darbiniekiem, pašnodarbinātām personam.
Darba laika uzskaites programma ļauj ērti reģistrēt pie kāda projekta
nostrādātas stundas, izdrukāt atskaiti un izrakstīt rēķinu.

Programmas iespējas:

 • Dažādi lietotāju tiesību pieejas līmeņi
 • Darbus var organizēt pēc klientiem un projektiem.
 • Kopsavilkuma atskaites.
 • Rēķinā parādās projekta nosaukums, pakalpojuma nosaukums, nostradātas
  stundas un samaksas summa.
 • Sistēma ļauj norādīt klientiem un konkrētiem darbiem dažādas stundu
  likmes.
 • Rēķinus var izrakstīt gan ar gan bez PVN.
 • Rēķinus un atskaites var saņemt gan PDF gan Excel formātā